PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE

PRZESIĘBIORSTWO DROGOWE MAXIMUS MICHAŁ SEŃKÓW DZIAŁA NA RYNKU OD 2007 ROKU I POWSTAŁO W 100 PROCENTACH Z KAPITAŁU POLSKIEGO.

Mamy fachową kadrę, zarówno inżynieryjno-techniczną, jak i wykonawczą, oraz potężnie rozbudowaną bazę sprzętową i transportową.

W naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na zachowanie wysokiej jakości wykonywanych prac, terminowość i bezpieczeństwo pracowników na budowie.

Naszymi głównymi zleceniodawcami są: URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (MIASTA, GMINY, ZARZĄDY DRÓG), SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, GENERALNI WYKONAWCY (NP. SKANSKA S.A.), FIRMY DEVELOPERSKIE, ORAZ INWESTORZY PRYWATNI.

Realizujemy w systemie generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa specjalistyczne i złożone zadania w pełnym zakresie branży budowlanej - drogowej (sieci wod - kan, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, obiekty mostowe, nawierzchnie obiektów sportowych, stacje paliw, drogi, chodniki, parkingi, podjazdy, place manewrowe, bieżące naprawy dróg , chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, roboty ziemne) poczynając od projektu technicznego, poprzez realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - zgodnie z życzeniem Inwestora. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników inżynieryjnych i administracyjnych oraz pracowników fizycznych z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie zatrudniamy ponad ogółem 100 pracowników na różnych zasadach współpracy, w tym 3 osoby kadry kierowniczej legitymującej się uprawnieniami drogowymi.

Copyright MS